پروژه : مجتمع گلخانه ای لمیزد

موقعیت : دماوند محدوده شهر آبسرد

 

در محدوده شهر آبسرد دماوند در ارتفاع 2,100 متری در سطح دریا واقع گردید و با توجه به شرایط اقلیمی دماوند و واقع شدن این سطح از دریا زوایای تابش ایده آل نور خورشید بهترین مکان جهت پرورش گل و سبزی و صیفی می باشد.

سازه این پروژه مولتی اسپن طرح ایرانی که دهانه 60/9 متر و ارتفاع تا روی تاج 70/7 متر و ارتفاع تا زیر ناودان 30/5 متر و مساحتت این سازه گلخانه 32,000 مترمربع اجرا شده است.