سازه اووال گاتیک اسپانیایی (80/12)

سازه های اووال گاتیک متناسب با اقلیم و شرایط حاکم بر منطقه طراحی و اجرا می شود دهانه سازه 8/12 متر که باعث شده مقاومت حداکثری سازه با حداقل هزینه و همچنین حداکثری بازدهی در تولید به انجام برسد و این سازه ، اقتصادی ترین سازه به شمار می رود چه از لحاظ هزینه های ثابت و چه هزینه های جاری و درآمدها.

لوله های بیضی یا اووال در کمان مهمترین ویژگی این سازه می باشد که امکان طراحی دهانه 8/12 متر را به طراحان این شرکت می دهد.

این سازه از بهترین متد طراحی روز دنیا و منطبق بر استانداردهای جهانی از بالاترین سطح استحکام و مقاومت برخوردار است.

محاسبات مربوط به بار باد ، برف یا محصول به سازه ، براساس ECMC (اتحادیه اروپائی سازه های فلزی) انجام شده است.

از ویژگی های این دهانه (8/12 متر) با توجه به افزایش عرض دهانه گلخانه و ارتفاع آن ، به افزایش حجم هوای در دسترس گیاه و افزایش نور پذیری گلخانه در نتیجه کاهش نسبت سطوح جاذب نور در سازه می توان اشاره کرد.و نیز میزان Co2 بیشتری در داخل گلخانه موجود است و در شرایط خاص که تهویه محدود می شود این موضوع افزایش عملکرد در واحد سطح را به همراه خواهد داشت.